Čo robiť, ak na pozemku nie je zavedený plyn?

Ak nie je na pozemku plynová prípojka, používame kotol poháňaný vykurovacím olejom. Vykurovací olej je z hľadiska prevádzky nákladnejším riešením. Alternatívou vykurovacieho oleja môže byť nádrž na kvapalný plyn. Toto riešenie si vyžaduje vypracovanie projektu nádrže a miesta, na ktorom je nádrž nainštalovaná. Treba brať do úvahy, že sa potencionálne jedná o výbušný objekt, tzn. Že umiestnenie takejto nádrže musí byť vzdialené od domov.