Biznis plán

V biznis pláne je potrebné zhodnotiť ziskovosť investícií a možnosti financovania vlastným kapitálom. Okrem iného je nutné poznať trh, konkurenciu, marketingové a rozvojové možnosti podniku a finančná analýza podniku.