Metódy financovania

Možnosti financovania sú veľmi individuálne vzhľadom na finančnú kondíciu investora a druhu doterajšej činností investora. Možností pre financovanie danej technológie je viac. Financovanie je možné viacerými spôsobmi, či už úverom, vlastnými zdrojmi, spolufinancovanie zo zdrojov EÚ, fondy EÚ alebo leasingom. Na základe našich dlhoročných skúseností odporúčame našim klientom kombináciu vlastných zdrojov a leasingu.