Servisné prehliadky autoumyvárne

Auto umyváreň podlieha pravidelným servisným prehliadkam, aby bol zabezpečený kontinuálny a bezproblémový chod autoumyvárne. Na tomto princípe je postavená naša záruka na Vašu auto umyváreň, preto každé 3 mesiace naši technickí pracovníci zrealizujú platený servis Vašej autoumyvárne. Cena za servis autoumyvárne závisí od počtu stanovísk autoumyvárne.