Spotreba chémie

Nedá sa jednoznačne povedať ako často je potrebné meniť chémiu. Spotreba chémie je individuálna od počtu umytých automobilov a nastavení dávkovania chémie, ktoré záleží od investora. Investor môže vo svojej autoumývarke používať chémiu od spoločnosti Idea Technic sp.z.o.o alebo inej spoločnosti, avšak musí mať na pamäti, že musí používať chémiu, ktorá sa môže používať v danej technológií a je akceptovaná stranou dodávateľa technológie.