Veľkosť pozemku – kontajnerová autoumývareň

Veľkosť pozemku pre kontajnerovú autoumývareň je rôzna v závislosti od počtu stanovísk umývarne. Pre nasledujúce počty stanovísk je potrebný pozemok o veľkosti približne:
2 stanoviská umyvárne: 630m2
3 stanoviská umyvárne: 765m2
4 stanoviská umyvárne: 900m2
5 stanovísk umyvárne: 1030m2
6 stanovísk umyvárne: 1170m2