Veľkosť pozemku – modulová autoumývareň

Veľkosť pozemku pre modulovú autoumývareň je rôzna v závislosti od počtu stanovísk umývarne. Pre nasledujúce počty stanovísk je potrebný pozemok o veľkosti približne:

2 stanoviská umyvárne: 550m2
3 stanoviská umyvárne: 680m2
4 stanoviská umyvárne: 840m2
5 stanovísk umyvárne: 970m2
6 stanovísk umyvárne: 1110m2