Dokumenty potrebné pre otvorenie autoumývarne?

Tento proces je veľmi podobný, ako výstavba iných prevádzok a je treba prejsť radou formalít a procesov. Je potrebné mať na mysli, že ide o prevádzku, ktorá má samostatnú objektovú stavebnú skladbu tzv. „Vodné stavby a kanalizácia“, ktoré podliehajú odboru životné prostredie. V prvom rade musí mať investor istotu, že je možné realizovať autoumyváreň v danej lokalite. To, či môže byť stavba realizovaná v danej lokalite určuje územný plán obce respektíve mesta. Pokiaľ územný plán umožňuje výstavbu, investor si požiada o vydanie územného rozhodnutia a následne po ukončení územného konania o stavebné povolenie. Pokiaľ samotná realizácia stavby prebehne v poriadku a skutkový stav je totožný s projektom, investor požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Biznis plán

V biznis pláne je potrebné zhodnotiť ziskovosť investícií a možnosti financovania vlastným kapitálom. Okrem iného je nutné poznať trh, konkurenciu, marketingové a rozvojové možnosti podniku a finančná analýza podniku.

Aký kód PKD je vhodný pre autoumyvárku?

Najvhodnejší kód PKD pre autoumyváreň je 4520. Tento kód sa týka prevádzky autoumyvárne a ďalšich činnosti súvisiacich s automobilovým priemyslom.

Pomôžeme zrealizovať
Tvoj Biznis

Pošlite nám otázku
mtAutomaticmtAutomatic
Táto stránka používa cookies na poskytovanie služieb najvyššej úrovni. Ďalšie použitie lokality znamené, že súhlasíte s ich používaním.