Inžinierske siete

Potrebné inžinierske siete pre výstavbu autoumývarne sú nasledujúce: plyn, vodovod, kanalizácia, elektrina. Nakoľko však nieje jednoduché v dnešnej dobe nájsť ideálny pozemok na výstavbu autoumyvárne je možné „nahradiť” niektoré siete vhodnou alternatívou. Napríklad vodovod je možné nahradiť vŕtanou studňou, čím sa dlhodobo znižujú náklady na tzv. „Stočné“. Taktiež, pokiaľ pozemok nemá prístup k kanalizačnej sieti, je možné postaviť tzv. „Žumpu“, prípadne čističku odpadových vôd. Ďalšia možnosť pre investora, pokiaľ nemá prístup k plynovodu je dieselový/olejový kotol. e.

Voda zo studne

Pokiaľ lokalita výstavby autoumyvárne neumožňuje napojenie na verejný vodovod, je možné napojenie aj na vŕtanú studňu avšak musíme otestovať kvalitu, zloženie vody zo studne a prispôsobiť systém úpravy vody. datniania wody.

Čo robiť, ak na pozemku nie je kanalizácia?

Ak na pozemku nie je kanalizácia, je možné vodu odvádzať do septiku a po naplnení odviezť špecializovano firmou do miestnej čističky odpadových vôd. Toto riešenie je ťažkopádne a vo väčšine prípadov je v prípade využitia externej spoločnosti poskytujúcej túto službu aj nákladnejšie.

Čo robiť, ak na pozemku nie je zavedený plyn?

Ak nie je na pozemku plynová prípojka, používame kotol poháňaný vykurovacím olejom. Vykurovací olej je z hľadiska prevádzky nákladnejším riešením. Alternatívou vykurovacieho oleja môže byť nádrž na kvapalný plyn. Toto riešenie si vyžaduje vypracovanie projektu nádrže a miesta, na ktorom je nádrž nainštalovaná. Treba brať do úvahy, že sa potencionálne jedná o výbušný objekt, tzn. Že umiestnenie takejto nádrže musí byť vzdialené od domov.

Pomôžeme zrealizovať
Tvoj Biznis

Pošlite nám otázku
mtAutomaticmtAutomatic
Táto stránka používa cookies na poskytovanie služieb najvyššej úrovni. Ďalšie použitie lokality znamené, že súhlasíte s ich používaním.