Návratnosť bezdotykovej autoumyvárne

Bezdotyková autoumyváreň je podnikanie, ktorý sa vyznačuje pomerne vysokou návratnosťou. Čas, do ktorého sa naša investícia vráti a začne zarábať peniaze, však závisí predovšetkým od umiestnenia, vizualizácie a techniky umývania, ako aj od spôsobu riadenia autoumyvárne.

Aké sú náklady na údržbu autoumyvárne?

Náklady na údržbu autoumyvárky možno rozdeliť do dvoch skupín. Na tie, ktoré vznikajú v súvislosti s umývaním vozidiel (voda, elektrina, odpadové vody, plyn, vykurovací olej a čistiace prostriedky), a na tie, ktoré vznikajú bez ohľadu na to, či je alebo nie je použitá autoumyváreň (nájom, daň z nehnuteľností, udržiavanie čistoty v objekte autoumyvárne , elektrina spotrebovaná na osvetlenie a údržbu zariadení, odmrazovanie podlahy v zime, možná leasingová splátka a malé množstvo vody).

Aká je spotreba vody v autoumyvárni?

Bezdotyková autoumyváreň spotrebuje pri umývaní automobilov asi 10 l / min na jednu stanovisko. Okrem času na umývanie sa určité množstvo vody spotrebuje na technologické procesy, ale náklady na túto vodu sú z hľadiska celkovej spotreby zanedbateľné.

Aké sú náklady na postavenie umývarky?

Celkové náklady závisia od lokalizácie pozemku a stavu pozemku (inžinierske siete, tvar pozemku, prístupové cesty atď.) V počiatočnej fáze možeme určiť, koľko bude stáť autoumývareň spolu s konštrukciou a základovou doskou. Ostatné náklady záležia od počtu stanovísk. Kontakujte nás pre cenovú ponuku autoumývarne.

Veľkosť pozemku – kontajnerová autoumývareň

Veľkosť pozemku pre kontajnerovú autoumývareň je rôzna v závislosti od počtu stanovísk umývarne. Pre nasledujúce počty stanovísk je potrebný pozemok o veľkosti približne:
2 stanoviská umyvárne: 630m2
3 stanoviská umyvárne: 765m2
4 stanoviská umyvárne: 900m2
5 stanovísk umyvárne: 1030m2
6 stanovísk umyvárne: 1170m2

Veľkosť pozemku – modulová autoumývareň

Veľkosť pozemku pre modulovú autoumývareň je rôzna v závislosti od počtu stanovísk umývarne. Pre nasledujúce počty stanovísk je potrebný pozemok o veľkosti približne:

2 stanoviská umyvárne: 550m2
3 stanoviská umyvárne: 680m2
4 stanoviská umyvárne: 840m2
5 stanovísk umyvárne: 970m2
6 stanovísk umyvárne: 1110m2

Záručná doba auto umyvárne?

Na naše auto umyvárne poskytujeme záruku po dobu 24 mesiacov. Počas tejto doby podlieha autoumyváreň výlučne nášmu servisu. Po uplynutí záručnej doby poskytujeme aj pozáručný servis na autoumyváreň. Naši technici sú Vám k dispozícií každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. .

Servisné prehliadky autoumyvárne

Auto umyváreň podlieha pravidelným servisným prehliadkam, aby bol zabezpečený kontinuálny a bezproblémový chod autoumyvárne. Na tomto princípe je postavená naša záruka na Vašu auto umyváreň, preto každé 3 mesiace naši technickí pracovníci zrealizujú platený servis Vašej autoumyvárne. Cena za servis autoumyvárne závisí od počtu stanovísk autoumyvárne.

Spotreba chémie

Nedá sa jednoznačne povedať ako často je potrebné meniť chémiu. Spotreba chémie je individuálna od počtu umytých automobilov a nastavení dávkovania chémie, ktoré záleží od investora. Investor môže vo svojej autoumývarke používať chémiu od spoločnosti Idea Technic sp.z.o.o alebo inej spoločnosti, avšak musí mať na pamäti, že musí používať chémiu, ktorá sa môže používať v danej technológií a je akceptovaná stranou dodávateľa technológie.

Školenie pre investora autoumyvárne

Naša spoločnosť už viac ako 15 rokov dbá na maximálnu spokojnosť investora. Preto počas preberania autoumývarne zaškolujeme investora v oblasti prevádzky a údržby autoumývarne, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka autoumývarne.

Metódy financovania

Možnosti financovania sú veľmi individuálne vzhľadom na finančnú kondíciu investora a druhu doterajšej činností investora. Možností pre financovanie danej technológie je viac. Financovanie je možné viacerými spôsobmi, či už úverom, vlastnými zdrojmi, spolufinancovanie zo zdrojov EÚ, fondy EÚ alebo leasingom. Na základe našich dlhoročných skúseností odporúčame našim klientom kombináciu vlastných zdrojov a leasingu.

Inžinierske siete

Potrebné inžinierske siete pre výstavbu autoumývarne sú nasledujúce: plyn, vodovod, kanalizácia, elektrina. Nakoľko však nieje jednoduché v dnešnej dobe nájsť ideálny pozemok na výstavbu autoumyvárne je možné „nahradiť” niektoré siete vhodnou alternatívou. Napríklad vodovod je možné nahradiť vŕtanou studňou, čím sa dlhodobo znižujú náklady na tzv. „Stočné“. Taktiež, pokiaľ pozemok nemá prístup k kanalizačnej sieti, je možné postaviť tzv. „Žumpu“, prípadne čističku odpadových vôd. Ďalšia možnosť pre investora, pokiaľ nemá prístup k plynovodu je dieselový/olejový kotol. e.

Dokumenty potrebné pre otvorenie autoumývarne?

Tento proces je veľmi podobný, ako výstavba iných prevádzok a je treba prejsť radou formalít a procesov. Je potrebné mať na mysli, že ide o prevádzku, ktorá má samostatnú objektovú stavebnú skladbu tzv. „Vodné stavby a kanalizácia“, ktoré podliehajú odboru životné prostredie. V prvom rade musí mať investor istotu, že je možné realizovať autoumyváreň v danej lokalite. To, či môže byť stavba realizovaná v danej lokalite určuje územný plán obce respektíve mesta. Pokiaľ územný plán umožňuje výstavbu, investor si požiada o vydanie územného rozhodnutia a následne po ukončení územného konania o stavebné povolenie. Pokiaľ samotná realizácia stavby prebehne v poriadku a skutkový stav je totožný s projektom, investor požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Platba kartou na autoumývarke?

Platba kartou je možná viacerými spôsobmi. Najviac populárne platby sú dve z nich. Prvou možnosťou platby je tzv. „Paypass“ v zmenárni, ktorá funguje na princípe vydávania tokenov resp. „Žetónov“ po zaplatení kreditu, ktoré sa následne použijú na platbu v pulpitoch v jednotlivých stanoviskách autoumyvárne. Druhou možnosťou používania „paypassu“ je platba na samoobslužnom termináli v každom jednom stanovisku, ktoré funguje autonómne. Pre investora je jednoduchšie aj finančne menej zaťažujúce využiť prvú možnosť nakoľko si vyžadujú predplatné len pre jeden terminál a taktiež inštaláciu pre jeden terminál.

Financovanie leasingom

Financovanie a náklady leasingu sú veľmi individuálne vzhľadom na spolufinancovanie investora. V dnešnej dobe v rámci realizácie autoumyvárne odporúčame práve financovanie prostredníctvom leasingu a to 20-25% vlastných zdrojov a zvyšnú časť prostredníctvom leasingu

Biznis plán

V biznis pláne je potrebné zhodnotiť ziskovosť investícií a možnosti financovania vlastným kapitálom. Okrem iného je nutné poznať trh, konkurenciu, marketingové a rozvojové možnosti podniku a finančná analýza podniku.

Voda zo studne

Pokiaľ lokalita výstavby autoumyvárne neumožňuje napojenie na verejný vodovod, je možné napojenie aj na vŕtanú studňu avšak musíme otestovať kvalitu, zloženie vody zo studne a prispôsobiť systém úpravy vody. datniania wody.

Aké sú hlukové normy pre autoumyvárne?

Autoumyvárne sú vyňaté z povinnosti získať rozhodnutie o podmienkach životného prostredia, preto investor nie je povinný vypracovať Správu o vplyve na životné prostredie. Je si však treba uvedomiť, že umývanie auta spôsobuje hluk, ktorý môže pri dlhodobom vystavení ľuďom pôsobiť nepríjemne. Pri výbere miesta je dobré brať do úvahy okolie. Sú známe prípady, keď miestni obyvatelia protestujú proti prevádzke autoumyvárne a môže dôjsť aj k uvaleniu sankcií na investora. Hluk bohužiaľ vytvára voda prúdiaca pod vysokým tlakom z dýzy a nie je možné znížiť hluk bez zníženia tlaku.

Čo robiť, ak na pozemku nie je kanalizácia?

Ak na pozemku nie je kanalizácia, je možné vodu odvádzať do septiku a po naplnení odviezť špecializovano firmou do miestnej čističky odpadových vôd. Toto riešenie je ťažkopádne a vo väčšine prípadov je v prípade využitia externej spoločnosti poskytujúcej túto službu aj nákladnejšie.

Aký kód PKD je vhodný pre autoumyvárku?

Najvhodnejší kód PKD pre autoumyváreň je 4520. Tento kód sa týka prevádzky autoumyvárne a ďalšich činnosti súvisiacich s automobilovým priemyslom.

Čo robiť, ak na pozemku nie je zavedený plyn?

Ak nie je na pozemku plynová prípojka, používame kotol poháňaný vykurovacím olejom. Vykurovací olej je z hľadiska prevádzky nákladnejším riešením. Alternatívou vykurovacieho oleja môže byť nádrž na kvapalný plyn. Toto riešenie si vyžaduje vypracovanie projektu nádrže a miesta, na ktorom je nádrž nainštalovaná. Treba brať do úvahy, že sa potencionálne jedná o výbušný objekt, tzn. Že umiestnenie takejto nádrže musí byť vzdialené od domov.

Pomôžeme zrealizovať
Tvoj Biznis

Pošlite nám otázku
mtAutomaticmtAutomatic
Táto stránka používa cookies na poskytovanie služieb najvyššej úrovni. Ďalšie použitie lokality znamené, že súhlasíte s ich používaním.